Korzyści z dobrej lokaty

Korzyści z dobrej lokaty

Dobra lokata bankowa może być bardzo dobrym sposobem na pomnażanie swoich środków. Przy tradycyjnej lokacie będą to może zyski stosunkowo niewielkie, ale za to bezpieczne i pewne. Ponadto inwestując w lokatę nie musimy specjalnie znać się na inwestowaniu jako takim i wykonywać konkretnych czynności, ponieważ tym zajmuje się bank, któremu powierzymy nasze środki. Oczywiście musimy wiedzieć, któremu bankowi najlepiej powierzyć nasze pieniądze oraz jaka lokatę wybrać. W tym celu musimy orientować się jakie są najważniejsze parametry lokaty.

Do najważniejszych parametrów lokaty, które maja dla nas bardzo istotne znaczenie, należą oczywiście te związane z zyskiem, jaki możemy za pomocą lokaty osiągnąć. Jego wysokość określa nam, jak wysokie będą odsetki z lokaty. Sama wysokość oprocentowania to jednak jeszcze nie wszystko. Nie sposób tu choćby pominąć takiego czynnika, jak rodzaj oprocentowania, który również w jakimś stopniu może wpływać na wysokość zysków. Wszystko będzie tu zależeć od tego, czy będą występować zmiany wysokości stóp procentowych, a jeśli tak, to w jakim one pójdą kierunku. Generalnie, wysokość stóp procentowych ma wpływ na wysokość oprocentowania, ale wiele zależeć będzie od tego, z jakiego okresu wysokość stóp obowiązuje. Przy oprocentowaniu stałym pod uwagę bierze się wysokość stóp procentowych, a więc i oprocentowania z dnia otwierania lokaty i ta wartość, niezależnie od zmian, obowiązuje cały czas. Z kolei oprocentowanie zmienne bazuje na bieżących wartościach stóp procentowych i w trakcie trwania lokaty może ono ulegać zmianom, jak zresztą nazwa wskazuje. Zmiany te mogą przybierać dla posiadacza lokaty kierunek korzystny, kiedy stopy idą w górę lub też mniej korzystny, kiedy stopy, a wraz z nimi oprocentowanie spadają. Jeszcze jednym ważnym parametrem związanym z wysokością zysku, jaki można odnieść z lokaty, jest częstotliwość kapitalizacji odsetek. Podczas kapitalizacji odsetki są doliczane do kapitału, a tym samym rośnie kwota, od której będą naliczane odsetki w następnym okresie. Z tego zaś wynika, że większa częstotliwość kapitalizacji to większe zyski.

Oczywiście zyski to nie wszystko, co jest ważne podczas wyboru lokaty. Jednym z kryteriów, które również zależy wziąć pod uwagę jest czas trwania lokaty. Wiąże się on pośrednio również z sykiem, gdyż dłużej pracujące na lokacie pieniądze to większy zysk, ale nie jest to w tym wypadku sprawa najważniejsza. Czas trwania lokaty w dużym stopniu warunkuje to, kiedy będziemy mogli podjąć środki z lokaty. Podjęcie środków przed jej upływem wiąże się z utratą wypracowanych już odsetek, dlatego też długość trwania lokaty, czy inaczej mówiąc termin jej zapadalności należy dobierać do tego, kiedy środki będą nam potrzebne. Jeśli środki nie będą nam potrzebne przez długi czas, to bez obaw możemy wybrać lokatę o długim terminie trwania, na przykład dwuletnim, a nawet trzyletnim. Jeśli zaś przewidujemy konieczność wykorzystania środków, lepiej wybrać dobrze oprocentowaną lokatę o krótkim terminie trwania.