Od czego zależy wysokość raty kredytu hipotecznego

Od czego zależy wysokość raty kredytu hipotecznego

Czas zajrzeć na zaplecze bankowe, czas wcielić się w rolę bankierów, którzy codziennie na podstawie setek analiz i wykresów obliczają zależności finansowe, oprocentowanie i kwoty, które zwykłemu Kowalskiemu nawet się nie śnią. Czas dowiedzieć, się, jak bank oblicza raty kredyt hipotecznego oraz ich ilość. Warto również wiedzieć, od czego zależy wysokość rat kredytowych.

Taka wiedza może okazać się kluczem do sukcesu. Jeżeli będziemy znali kryteria, lepiej dopasujemy swoje potrzeby do ofert kredytowych, co przy kredytach hipotecznych, popularnie nazywanych również kredytami mieszkaniowymi, jest bardzo ważne. Przypominamy - kredyty na nieruchomości to wieloletnie zobowiązania względem banku. Są to również jedne z najlepiej opłacalnych ofert finansowych dla banków. Dlaczego? Ponieważ banki z racji pożyczania wysokich kwot zwykłym kredytobiorcom dość dużo ryzykują. Długi czas spłaty i nie najniższe oprocentowanie również się do tego przyczynia.

Oto czynniki, które są brane pod uwagę przy wycenianiu wysokości rat kredytowych zapomogi hipotecznej:

  • marża kredytowa, zazwyczaj przez cały okres trwania spłaty kredytu marża jest stała.
  • stopa rynkowa, wyrażana wskaźnikiem WIBOR - kosztem, po jakim banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze, wysokość tej wartości w największym stopniu zależy od ustaleń stóp procentowych, którymi zajmuje się Narodowy Bank Polski.
  • wartość ubezpieczenia, w przypadku kredytów hipotecznych najczęściej występującym ubezpieczeniem jest typ pomostowy. Jest to ubezpieczenie banku na okres potwierdzenia hipoteki. Banki podnoszą ratę kredytu, podwajając swoją marżę do czasu otrzymania potwierdzenia ustanowienia hipoteki nieruchomości. Ponadto banki zabezpieczają się w przypadku, kiedy kredytobiorca nie wnosi wkładu własnego do inwestycji lub ten wkład określany jest jako niski.
  • kurs walut, a raczej zmiany kursów walut. Wartość ta dotyczy tylko tych kredytów hipotecznych, które zostały pobrane w innej walucie, niż polski złoty.

Jak widzimy na wysokość raty kredytowej wpływa wiele czynników, często niezależnych od banku, ale od państwowych organów, które mogą dowolnie podnosić i obniżać stopy procentowe. Wyobraźmy sobie nagły kryzys, kiedy to NBP podnosi stopę procentową. Bank, który mimo tego, że dba o swoich klientów musi podnieś wysokość raty. Dlatego składki na spłatę kredytu hipotecznego są zmienne. Analogicznie wysokość raty może spadać. Gdy NBP obniży stopę procentową. Spadki notuje się także po pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd wniosku o uprawomocnienie banku do hipoteki danego lokalu. Znoszone są wtedy wymagania dotyczące dodatkowego ubezpieczania kredytu. Niestety, sądy nie spieszą się z wydawaniem decyzji, co może potrwać nawet kilka miesięcy, jednocześnie przynosząc dodatkowe koszty dla kredytobiorców.