Kredyty gotówkowe Getin Bank

Aby ubiegać się kredyt gotówkowy w Getin Banku należy przede wszystkim posiadać stałę dochody wyższe niż 550zł netto (w formie wynagrodzenia, emerytury lub renty) oraz zdolność kredytową do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. W przypadku kredytu, którego łączna kwota przekracza 20 tysięcy zł, wymagana jest zgoda współmałżonka. Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od wielu czynników - na przykład, dla emerytów oraz stałych klientów banku oprocentowanie może zostać obniżone do 8.7% w skali roku.

Oprocentowanie 8.70% Procentowy miernik odsetek, które kredytobiorca musi dodatkowo doliczyć do pożyczonej kwoty pieniędzy.
Oprocentowanie rzeczywiste 15.80% Uwzględnia wysokość odsetek, prowizji oraz innych opłat pobieranych przy spłacie zobowiązania.
Prowizja 4.99% Dodatkowa opłata pobierana przez bank w ramach kredytu.
Miesięczna rata [PLN] Wysokość zobowiązania, które przypadnie na każdy miesiąc. Rata uwzględnia pożyczone pieniądze oraz wszystkie koszty kredytu.
Wyślij niezobowiązujący wniosek i płać niższą ratę
Suma odsetek do spłaty [PLN] Całkowita kwota wynikająca z oprocentowania kredytu, którą oprócz pożyczonych pieniędzy, kredytobiorca musi spłacić.
Całkowita kwota do spłaty [PLN] Suma wszystkich kosztów oraz całości kredytu.
Nasza ocena oferty 9/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wyślij niezobowiązujący wniosek i płać niższą ratę

Dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia, lub w dniu ubiegania się o kredyt mają ukończone 70 lat, bank wymaga 3 poręczycieli o stałym źródle dochodu. Alternatywą w przypadku braku poręczycieli kredytu jest jego ubezpieczenie na wypadek straty pracy lub innego zdarzenia losowego.