Różnice między oprocentowaniem kredytów hipotecznych

Różnice między oprocentowaniem kredytów hipotecznych

Hipoteką o zwykłym oprocentowaniu jest pożyczka mieszkaniowa z naliczaniem odsetek na zasadzie dziennej. Hipoteka ta różni się od tradycyjnej hipoteki, w której obliczenia odsetek odbywają się co miesiąc. W przypadku zwykłego kredytu hipotecznego dzienna opłata odsetkowa jest obliczana poprzez podzielenie stopy procentowej przez 365 dni, a następnie pomnożenie tej liczby przez niespłacone saldo kredytu hipotecznego. Jeśli pomnożysz dzienną opłatę odsetkową przez liczbę dni w miesiącu, otrzymasz miesięczną opłatę odsetkową.

Ponieważ łączna liczba dni liczonych w kalkulacji kredytu hipotecznego o zwykłym oprocentowaniu jest czymś więcej niż tradycyjnym wyliczeniem hipoteki, całkowite odsetki zapłacone od zwykłej hipoteki będą nieznacznie większe niż w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego.

Odsetki hipoteczne

Hipoteka o zwykłym oprocentowaniu jest obliczana codziennie, co oznacza, że ??kwota do wypłaty co miesiąc będzie się nieznacznie różnić. Pożyczkobiorcom pożyczającym na zasadzie prostego oprocentowania można zaproponować, płacenie łącznych odsetek w okresie kredytowania i zaoferowanie więcej dni na spłatę pożyczki niż w tradycyjnym kredyt hipoteczny o tej samej stawce. Jednocześnie do spłacenia kredytu hipotecznego przed końcem okresu można wykorzystać pożyczkę o zwykłym oprocentowaniu wraz z dwutygodniowymi płatnościami lub wcześniejszymi comiesięcznymi płatnościami. Ta wczesna wypłata może znacznie zmniejszyć całkowitą kwotę zapłaconych odsetek.

Różnice między hipoteką o zwykłym oprocentowaniu a tradycyjną hipoteką mają większe znaczenie dla długoterminowych papierów dłużnych. Na przykład na 30-letnim hipotece o stałym oprocentowaniu w wysokości 200 000 zł o 6-procentowej stopie procentowej, tradycyjny kredyt hipoteczny będzie pobierał 0,5% miesięcznie (6% odsetek podzielone przez 12 miesięcy). Odwrotnie, zwykły kredyt hipoteczny na 30-letnią stałą pożyczkę 200 000 zł kosztuje 6% podzieloną przez 365 lub 0,016438% dziennie.

W tradycyjnej hipotece płatność dokonana pierwszego lub dziesiątego lub piętnastego dnia miesiąca jest taka sama. Ponieważ obliczenia odbywają się co miesiąc, w tym czasie nie nalicza się więcej odsetek, które nie zostałyby zwyczajowo zgromadzone. Jednak w zwykłych odsetkach od kredytów hipotecznych zwiększa się każdego dnia, więc kredytobiorca, który płaci nawet jeden dzień za późno, będzie musiał płacić jeszcze więcej odsetek.